Städet

Ett styrsytem för lokalvård och dess bemanning

Städet

Städet version 5 är utvecklat för Windows -98 / -Me / -NT/ -2000 / -XP. Det innebär ett lättanvänt system med många av de nya faciliteter för användaren som finns i Windowsmiljön idag.

Systemet innehåller:

Till STÄDET är det utvecklat en mängd extra moduler.