Städet

Ett styrsytem för lokalvård och dess bemanning

STÄDETs Kvalitetsuppföljning enligt INSTA800

Kvalitetsuppföljning av städning enligt INSTA 800 innebär mycket hantering av statistiska problem och tabeller för att tolka resultatet. Allt detta är dolt i systemet och man behöver endast tänka på den eventuella smuts man funnit i de kontrollerade rummen. Utvärdering av resultatet beräknas av systemet.

Arbetsgången för STÄDET-kvalitetsuppföljning är:

Utskrifter

Resultatet kan redovisas på en mängd olika urval. Man kan se resultatet på: