Städet

Ett styrsytem för lokalvård och dess bemanning

Bemanningssystemet

Systemet används för att se vilka uppdrag som inte är färdigbokade och vilken personal som har ledig tid. Det handlar om att lägga pusslet så att det uppstår så lite spilltid som möjligt. Här är det stora pengar att spara eftersom löner utgör den största kostnaden.

När någon skall vara frånvarande kan man se vem som har ledig tid och boka in honom/henne som ersättare.

Man har hela tiden kontroll på antal timmar som en person har arbetat och informationen kan användas som underlag för inarbetad lön.

Små uppdrag som skall utföras någon gång i månaden eller kanske någon gång om året är lätta att glömma bort i det dagliga arbetet. Lägger man in dessa småuppdrag så dyker de upp när det är dags att utföra dem och man bokar enkelt in den person som skall utföra arbetet i formuläret ”Dagens Status”.

Systemet kan användas för att:

Formuläret ”Dagens Status”

I Dagens Status kan man göra de slutliga bokningarna för dagen. Det kan gälla småuppdrag, extra personal för löpande uppdrag och eventuell ny frånvaro. För frånvarande personal kan man boka in ersättare det kan vara egen personal som har ledig tid kvar eller vikarier. Man har hela tiden en god överblick över vilka uppdrag som ännu inte är färdigbokade och vilken personal som har ledig tid kvar och hur lång tid de har.Det finns flera utskrifter som tillsammans speglar dagens status bla:

Översikter

För att få en god översikt över bokningar, ej bokad tid och arbetstider en månad framåt, eller en viss dag, finns det några specialformulär de belyser:

Korstabeller

För att få en god översikt över data finns det en mängd olika korstabeller som belyser en vald period för: